Frist for innlevering av OL bilder

FREDAG 9. MARS KL. 16:00 er siste frist for innlevering av bilder til OL boka.
Bilder kan mailes til ajbas@online.no eller leveres til Alf Jacobsens boktrykkeri v/ Ina på Øya i Brevik.

Brenn de gjerne på en CD.