Historikk

Dersom du reiser med bil fra Oslo sørover på E-18, har du sikkert sett “byen under broen” i Telemark, nemlig Brevik. Brevik ligger i Porsgrunn Kommune, og selve byen har ca.2500 innbyggere.

Hva er så Brevik kjent for? Jo, selvsagt er dette en typisk “sommerby” med yrene badeliv og turister om sommeren, som kommer både landeveien og sjøveien. Selve byen har en gammel trehus-bebyggelse og her blir det forsøkt å ta vare på “den gamle stilen”.

“Brevigianerne” er kjent for sin vennlighet og hjelpsomhet, så alle som besøker denne lille “sommerbyen” vil føle seg velkommen.

Videre kan nevnes at sjøhelten Curt Sivertsen Adler ble født her, og ikke minst kan vi nevne at Brevik har søkt om å få arrangere Vinter OL i år 2012.

Ja, du leste faktisk riktig. Historien er slik:

På høsten 1995 var det 15 “avdankede” fotballspillere som satte seg ned å vurderte på hvordan en kunne være behjelpelig med å skaffe midler til det lokale Idrettslaget i byen, Brevik Idrettslag. Det ble diskutert mange gode forslag, og bl. annet ble det bestemt at vi skulle arrangere Jul(i)-trefest fredag den 12 juli 1996. Vi pyntet byen med Jule-gater, satt opp Jule-tre langs bryggekantene og arrangerte Jul(i)-trefest hvor det ble servert ribbe, medisterkaker, surkål, og det som hører til et godt Jule-måltid.

Dette ble en kjempesuksess og nå var vi ikke til å stoppe. Under denne Jul(i)-trefesten ble det imidlertid kjent at vi også hadde sendt en søknad til International Olympic Commiteè (I.O.C.) i Lausanne i Sveits, hvor vi søkte om å få arrangere Vinter-OL i år 2012.

Ja det er selvsagt helt sprøtt, men sant. Søknaden ble skrevet onsdag den 10. juli 1996 og sendt. Vi skrev selvsagt vår søknad på norsk, da vi regnet med at Den Internasjonale Olympiske Komite hadde så mange språk-kyndige ansatt, så det skulle ikke by på noen problemer med å forstå vår søknad.

Selvsagt fikk pressen tak i denne med vår OL-søknad, og nå begynte det virkelig å ta helt av for oss. Først var det lokalavisene i Telemark som fattet interesse for dette, men etter at TV 2 hadde laget en reportasje om vår søknad, ja det var da dette virkelig tok fart.

Vår søknad om å få arrangere Vinter OL i år 2012 var som følger:

 

Gen.sekr. Mr. Francois Carrard,

Chateau de Vidy,

CH-1007 Lausanne

Sveits

Brevik 10. juli 1996.

VEDR.: SØKNAD OM VINTER – OL 2012

Brevik by vil med dette få søke om å arrangere Vinter-OL i år 2012. Brevik er en liten koselig by (mindre enn Lillehammer) i sørenden av Norge, men ca. 2000 innbyggere.

I denne byen er det 15 “gamle fotballspillere” som har dannet Brevik Olympiske Komite, og som har som målsetting å skaffe tilveie driftsmidler til vårt Idrettslag.

Vi har alltid i Brevik forsøkt å gå nye veier for å skaffe tilveie sårt tiltrengte midler, og på vårt siste møte den 8.juli 1996, ble det derfor besluttet å søke om å få arrangere Vinter-OL i år 2012.

Fordelene med å eventuelt arrangere dette OL i Brevik vil være mange, vi kan her nevne korte avstander til de forskjellige arenaer. Publikum vil kunne se de fleste aktiviteter fra samme ståsted, og ikke minst har vi planer om å gjøre disse Olympiske leker til “det rimeligste OL gjennom tidene”.

Vi vil komme med følgende opplysninger hvor vi har tenkt å arrangere de forskjellig aktiviteter/grener.

Hurtigløp:

Dette vil bli arrangert på Furulund Idrettspark. Her vil Arild Madsen ta seg av isprepareringen, så her forventes vel så gode tider som det som ble oppnådd i Vikingskipet. (det ville være fint om Dere kunne legge hurtigløp på formiddagen, da Madsen jobber skift, og har kveldsskift i den aktuelle tiden.)

Ishockey:

Her vil vi benytte den “gamle håndballbanen”, og vi tror at med en del planering etc. så vil denne bli i meget god stand.

Hopp:

I dette tilfellet var det en del “fremsynte” personer som bygde en helt ny hoppbakke for en del år siden, og da denne fortsatt ikke er blitt tatt i bruk, kan vi ha åpningsrennet her. Vi er da garantert “ny bakkerekord”, noe som alltid er et høydepunkt under slike store mesterskap.

Utfor:

Dette vil bli arrangert fra toppen av Chrystiesgate, bort Eidangerveien og ned Trompetbakken, men mål ved Curt Adeler. Dette er en strekning på ca. 1000 meter, og med et fall på ca. 200 meter

• AngiographyErectile dysfunction can occur as a result of a neurological viagra pill.

. I målområdet ved Curt Adeler vil tidtagningen bli tatt hånd om av “Kameratklubben Alliance” som har tilholdssted i bunnen av målområdet.

Slalåm:

Slalåmløypa har vi tenkt å legge fra toppen av Pilebakken, ned forbi det gamle huset til Roen, rundt hjørne ved Olaf Halvorsen, videre ned Hoffmannsgate og målområdet ved Brannstasjonen. Dette blir betraktet som umulig vei “å gå” og vi venter store problemer for utøverne her, og vi er ganske sikker på at kun de beste som behersker svingteknikken vil komme i mål.

Storslalåm:

Denne løypa er ennå ikke helt klar, men våre foreløpige planer er å legge denne fra toppen av Lisabakken, ned forbi Trosvik Verksted, bort forbi Myrablokka, og ned til målområdet ved Konditormester Bøch. Her gjenstår det en parsell ved Myrablokka hvor vi må legge inn noen “kunstige bakker” da vi er redde for at de vil stoppe opp på den strekningen som er der i dag. Men dette skal i tilfellet være klart i god tid før lekene starter.

Stafett:

For å gjøre disse lekene så publikumsvennlig som mulig, vil stafettene bli lagt til Storgata i Brevik, med start fra Diplom Is, og med innkomst utenfor Samvirkelaget.

Her vil det bli lagt inn en sløyfe oppom Øvre Torg, ned ved Sjømannsforeningen, rundt ved Ole Martin Bolstad, og bort til brua igjen.

Kameratklubben Allianse vil også her være ansvarlig for tidtakingen. Her må vi nevne at det vil være muligheter for å få til “målfoto”, da Carl Grønstein har et flunkende nytt Nippon-apparat med speilrefleks.

10-15-30 og 50 km:

Dette vil bli arrangert på Furulund Idrettspark med start fra Klubbhuset. Vi vil her åpne den ene porten inn til “løpebanen”, slik at utøverne først går noen runder rundt fotballbanen før de forsvinner ut av området og bort Eidangerveien.

Løypa vil så gå inn ved lageret til Porsgrunn Kommune, opp i Bullåsen, og derfra over E-18 (vi vil stenge trafikken disse dagene) og videre opp til den øverste dammen, og ned igjen via Norcem, videre bort Setreveien, opp Kappaveien og inn til mål ved tribunen på Furulund Idrettspark.

Freestyle:

Kulekjøring, som vi velger å kalle det, vil bli lagt til Setreveien. Her vil vi komme med en ny vri da alle deltagerne vil bli dradd etter en bil (p.g.a. for liten helling), men “kulene” ligger der i dag, så det trengs ingen investeringer på dette anlegget.

Her vil det antagelig bli lik tid på alle deltagerne, men vi tenker oss å gi “stilkarakterer”, og her har vi fått Brevik Sjømannsforening til å foreta “stilbedømingen”.

 

Vi er klar over at det skal en del ting til for å kunne gjennomføre et slikt tenkt arrangement, men vi har allerede inngått en del avtaler (bare muntlig), og vi kan nevne bl. annet:

Overnatting/innkvartering:

Selve OL-leiren vil bli oppe ved skolen. Her vil vi forsøke å få til en dialog med Porsgrunn Kommune, da vi regner med at skoleelevene får fri under dette OL, og skolen kan derfor benyttes til overnatting for de aktive. Nå er det selvsagt ikke plass til alle her, men vi vil inngå avtale med Sanitetsforeningen, Speiderne, Seilforeningen osv. slik at alle deltagerne og ledere skal bo i kort avstand fra hverandre.

Økonomiske garantier:

Her er vi i gang med en dialog med Fokus Bank, da en av våre medlemmer jobber der, og slik det ser ut nå, vil de kunne gå inn med en garanti. Dette fordi vi hele tiden har arbeidet med å få ned kostnadene ved dette OL.

Diverse:

Vi kan nevne at det allerede er “håndplukket” en del personer til de viktigste arbeidsoppgavene, og følgende personer er allerede “ansatt” med 3 – tre – måneders prøvetid:

PR- ansvarlig: Per Henrik Rydning

Økonomiansvarlig: Tore Fosse

Lyd/lys- ansvarlig: Jan Forsberg

Programansvarlig: Pål Heiland

Speakertjeneste: Arnfinn Halvorsen(snakker Engelsk)

Transport-ansvarlig:Tom Gundersrud

Innkvartering/losji: Bjørn Løvig

Åpningsseremoni: Jan Kjell Johansen

Avslutningsseremoni: Runar Jensen

 

Det er ventet at flere vil bli utnevnt på vårt neste møte, fredag den 17 august 1996.

Vi ber om forståelse for at vi ikke ønsker å legge ned for mye av vårt tid på nåværende tidspunkt på utredninger etc. ,i forbindelse med dette OL f or i tilfellet vi ikke skulle bli tildelt disse lekene, vil vi måtte fortsette med vårt “klokkelotteri” også til høsten. Men dersom vi får et positivt svar i løpet av kort id, vil dette lotteriet bli “lagt på is”.

Vi vedlegger et fotografi av Brevik hvor vi har avmerket de steder hvor de forskjellige aktiviteter vil finne sted, og som det fremkommer av denne oversikten, vil disse lekene bli meget spesielle m.h.t. “tettheten” av de forskjellige løypetraseer og aktivitetssteder.

Når det gjelder parkering vil dette skje på Stathelle og på Heistad, og publikum vil bli hentet i busser (vi er i gang med en avtale med Ødegaardens Bilruter) og kjørt ned til Norcem, og de må gå derfra da det er for trangt for å få snudd en buss i Brevik.

Det ville glede oss dersom vi kunne få et raskest mulig svar på denne søknaden, og dersom Dere ønsker å se på forholdene før Dere tar den endelige avgjørelsen, vil vi foreslå at Dere kommer til Brevik torsdag den 25 juli 1996 og møter opp på Torget, da det arrangeres “rusletur” i Brevik fra kl.18.15. her vil vekteren, som for øvrig heter Harry, fortelle det som er verd å vite om Brevik.

Vi vil også tilføye at vi vil, dersom vi får OL i år 2012, avlegge et besøk til Lillehammer for å se hva som ble gjort feil der, slik at vi får et OL som er “Det beste og billigste OL gjennom tidene”.

 

Vennlig hilsen

Brevik Olympiske Komité

John Fr. Fosse

president

PS: Da vi stadig er “i møter” vil vi være vanskelig å nå på telefonen, så vennligst benytt følgende adresse ved svar:

Brevik Olympiske Komité

Postboks 148

3951 Brevik.

Norway.

 

Ja, dette var den søknaden vi sendte til IOC, og vi kan opplyse at vi fortsatt ikke har fått noe endelig svar på om vi får disse Vinterlekene i år 2012.

Vi jobbet imidlertid videre med våre forberedelser, og vi kan nevne at vi allerede har vår egen OL-park i Brevik hvor vi har reist en OL-bauta hvor 1000 navn er inngravert,

og vi kan jo nevne at både Gerhard Heiberg (som for øvrig avduket denne bauta) samt Juan Antonio Samaranch har sitt navn på denne bauta.

Etter denne tid har Brevik Olympiske Komite arrangert Prøve-OL hvor det var over 1600 deltagere, og vi kan nevne at vi til dette Prøve-OL hadde en del “tidligere aktive” som deltagere, bl.a.  kan nevnes Bjørn Wirkola, Toralf Engan, Walter Steiner, Fred Anton Maier, Roald Aas, Harald Grønningen (som også tente OL- ilden i Brevik) Ole Ellefseter, Haakon Brusveen, samt Ivar Formo. Ja, vi var virkelig stolte over å ha fått disse tidligere OL-vinnere til Brevik og de satte stor pris på vårt påfunn og gjennomføringen av vårt arrangement, og vi kan nevne at Dagbladet hadde hele midtsiden om dette Prøve-OL i Brevik.

Etter den tiden har vi gjennomført mange forskjellige arrangement, og vi har samlet inn og delt ut i overkant av kr. 500.000,00 i denne perioden. Vi har gitt penger til lag/foreninger/sykehus/sykehjem/barnehager/ungdomsklubber etc. etc i denne perioden
. Vi ar også delt ut 8 OL-stipend til unge Idrettsutøvere fra Telemark, i håp om å få med en deltager fra vårt distrikt i et fremtidig Vinter-OL.

Vi kan her nevne bl. annet Ella Gjømle (N.M. vinner i stafett for kvinner dette året)

I disse dager arbeider vi med en ny Jul(i)-trefest, og denne skal arrangeres i Brevik lørdag den 8.juli 2000, og overskuddet av dette arrangementet skal i sin helhet gå til Den Norske Kreftforening.

Da vi fortsatt ikke har fått noe svar på vår OL-søknad, vil vi i Brevik Olympiske Komité fortsette vårt arbeide frem mot år 2012, og til da ønsker vi dere alle hjertelig velkommen til OL- byen Brevik, byen “under broen” hvor det umulige blir mulig.

Det hadde også blitt satt stor pris på dersom vi i BOK hadde hørt fra noen av dere der ute, og det er bare å kontakte oss med spørsmål, så vil vi selvsagt svare dere alle.

 

Vennlig hilsen

Brevik Olympiske Komité

John Fr. Fosse

president